[OSM-talk-nl] 6PP: een kleine setback (fwd)

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri Mar 6 06:48:32 GMT 2009


Armijn Hemel wrote:

>> We gaan een simpele webpagina met functie bouwen waarmee individuen hun
>> 6ppc kunnen invullen en vervolgens op de kaart kunnen prikken.
>
> Op kvdb.net staat/komt al zo'n soort systeem (zie
> http://kvdb.net/projects/6pp/ ). Of dat met kaart is weet ik niet. Om
> mensen alvast een beetje in de richting te sturen is de data van '4pp'
> alvast een goede start (dan hoeven ze niet zo lang te zoeken):

Uit OSM is ook nog heel simpel een lijstje te maken met alle addr:* tags.
lat/lon krijg je er gratis bij.

>> Deze lanceren we landelijk; via nu.nl, desnoods via net NOS journaal, we
>> moeten heel veel respondenten zien te krijgen.
>>
>> We vangen het ip-adres van de invuller in combinatie met de geprikte
>> postcode. Dit gebruiken we om misbruik te filteren.
>
> Grappig. Ga wel even goed na in hoeverre dit niet de privacy aantast als
> je het herpubliceert (een geolocatie gekoppeld aan een persoon kan een
> persoonsgegeven zijn is mij ingefluisterd door een welbekend ICT-jurist
> uit Eindhoven).

Je moet ook geen IP-adressen publiceren, maar je kunt ze wel opslaan om later
te gebruiken in geval van misbruik. Of dat dan wel mag (als het
persoonsgegevens zijn mag je ze ook niet zomaar opslaan) dat moet je mij niet
vragen.

Maarten

More information about the Talk-nl mailing list