[OSM-talk-nl] Steden/dorpen

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri Mar 27 07:01:35 GMT 2009


Ronald wrote:

> Op de volgende web-pagina:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Map_Features
> worden de volgende mogelijkheden genoemd:
> place = city
> place = town
> place = village
> place = hamlet
> place = suburb
> place = locality
> place = island
>
> Dit is verder voor Nederland niet uitgewerkt.
>
> Als ik op de diverse kaarten kijk zoals:
> www.openstreetmap.org
> www.tile.openstreet.nl
> www.opencyclemap.org
> www.openfietskaart.nl
>
> Dan zie ik erg weinig verschil tussen bijvoorbeeld dorpen en gehuchten.
> Dit komt nogal rommelig over, ik zie dan ook graag enige verbetering hierin.

Er is in de AND data ook weinig verschil gemaakt.
Als ik in mijn omgeving kijk
<http://www.openstreetmap.org/?lat=51.339&lon=5.976&zoom=13&layers=B000FTF>
dan zie je daar Vosberg, Zandberg en Eindt. Die hebben allemaal place=village.
Kijk gerust eens op de satellietkaart van Google, dit is nog niet eens een
concentratie van huizen langs wat B-wegen. En dat terwijl andere plaatsen wel
als hamlet zijn gedefinieerd (zoom maar een niveau dieper, dan zie je
Kaumeshoek, Everlo, Loo en Laagheide verschijnen).
Dit zijn allemaal overblijfselen van vroeger, toen een gehucht al een gehucht
was als er drie boerderijen in het veld lagen.

Dit moet zeker geretagd worden.

Ga je uitzoomen naar level 11, dan zie je in die buurt opeens geen namen meer,
behalve van een paar steden. Natuurlijk kan dat met renderingrules aangepast
worden, maar ik neem aan dat de huidige rules wel een logica hebben.
Wat mij betreft mogen daar wat meer namen komen. Tagging voor de renderer? Of
de renderer aanpassen?
Welke place= wordt op welk niveau gerenderd?

> Ik heb samengevat dan ook de volgende vragen:
> definities voor Nederland van bijvoorbeeld village en hamlet
> (bij consensus graag de wiki bijwerken)
> Een plan van aanpak hoe we de situatie in Nederland kunnen wijwerken.
> (ik denk dat dit teveel is voor 1 persoon)

village is met een (blauw) plaatsnaambord (H1)?

Maarten

More information about the Talk-nl mailing list