[OSM-talk-nl] Steden/dorpen

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Sat Mar 28 17:42:57 GMT 2009


Theun schreef:
>  Wat betreft de scheiding tussen hamlet (buurtschap) en village (dorp)
>  lijkt het mij handig om het verschil te leggen op de woonplaats, dat wil
>  zeggen de woonplaats waarop je in de gemeente staat ingeschreven.

Geen slecht idee. Dat wordt wel vaker gezien als de definitie van
"dorp", zie bijvoorbeeld Nij Altoenae. Dat is recent tot "dorp"
verklaard, en dat gebeurde door het een nieuwe postcode te geven.

>  Ik dacht het afgelopen jaar eens iets gezien te hebben op de maillijst
>  over een centrale administratie, dat gemeenten de woonplaatsgrenzen, onder
>  welke straat kavels vallen en veel andere gegevens dienden vast te leggen
>  en dat dit in 2009 voltooid zou moeten worden. Maar ik kan er niks over
>  terug vinden.

Zoek naar BAG, of Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Iedere gemeente
moet daarvoor de grenzen van de woonplaatsen definieren; deze zouden we
aan OSM moeten toevoegen. (Is er nog een admin_level die we aan deze
grenzen kunnen geven?)

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list