[OSM-talk-nl] Steden/dorpen

Theun theun.mail at gmail.com
Sat Mar 28 17:21:57 GMT 2009


Wat betreft de scheiding tussen hamlet (buurtschap) en village (dorp) lijkt
het mij handig om het verschil te leggen op de woonplaats, dat wil zeggen de
woonplaats waarop je in de gemeente staat ingeschreven. Is ook de plaats die
je als adres opgeeft en onder welke plaats telefoonnummers in het ouderwetse
telefoonboek worden opgesomd.
Bijna altijd heeft zo'n dorp een aparte postcode (cijfercombinatie-deel). De
buurtschappen die onder een nabijliggend dorp vallen hebben een zelfde
postcode (cijferdeel) als het dorp waar het onder valt (als het in de
AND-data al een postcode heeft). Is misschien een manier om dit enigszins
geautomatiseerd op te zoeken / aan te passen.

Dit hoeft niet te betekenen dat zo'n dorp kern altijd een blauw kombord
heeft (meestal wel natuurlijk), en om deze status af te laten hangen van
voorzieningen (wat voor, winkels, scholen, dokter?) is ook zeer arbitrair.

Voor de mensen in de volgebouwde randstad is het misschien moeilijk te
bevatten maar er zijn in Nederland genoeg plekken waar huizen staan die niet
binnnen een bebouwde kom staan. Toch hebben deze huizen een adres en hebben
deze mensen een woonplaats.
Ik dacht het afgelopen jaar eens iets gezien te hebben op de maillijst over
een centrale administratie, dat gemeenten de woonplaatsgrenzen, onder welke
straat kavels vallen en veel andere gegevens dienden vast te leggen en dat
dit in 2009 voltooid zou moeten worden. Maar ik kan er niks over terug
vinden.


2009/3/27 Lambertus <osm at na1400.info>

> Ik zou het volgende voorstellen:
>
> * locality = buurtschap zonder naamsaanduiding ter plaatse
> * hamlet = dorp/buurtschap aangeduid met wit naambord blauwe letters
> * village = dorp aangeduid met een blauw naambord witte letters maar
> minder dan 10k inwoners
> * town = dorp/stad met meer dan 10k inwoners maar kleiner dan 100k
> * city = stad met meer dan 100k inwoners.
>
> Ik meen een dergelijke indeling al eens eerder zo tegengekomen te zijn...
>
>  Maarten Deen wrote:
> > Ronald wrote:
> >
> >> Op de volgende web-pagina:
> >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Map_Features
> >> worden de volgende mogelijkheden genoemd:
> >> place = city
> >> place = town
> >> place = village
> >> place = hamlet
> >> place = suburb
> >> place = locality
> >> place = island
> >>
> >> Dit is verder voor Nederland niet uitgewerkt.
> >>
> >> Als ik op de diverse kaarten kijk zoals:
> >> www.openstreetmap.org
> >> www.tile.openstreet.nl
> >> www.opencyclemap.org
> >> www.openfietskaart.nl
> >>
> >> Dan zie ik erg weinig verschil tussen bijvoorbeeld dorpen en gehuchten.
> >> Dit komt nogal rommelig over, ik zie dan ook graag enige verbetering
> hierin.
> >
> > Er is in de AND data ook weinig verschil gemaakt.
> > Als ik in mijn omgeving kijk
> > <
> http://www.openstreetmap.org/?lat=51.339&lon=5.976&zoom=13&layers=B000FTF>
> > dan zie je daar Vosberg, Zandberg en Eindt. Die hebben allemaal
> place=village.
> > Kijk gerust eens op de satellietkaart van Google, dit is nog niet eens
> een
> > concentratie van huizen langs wat B-wegen. En dat terwijl andere plaatsen
> wel
> > als hamlet zijn gedefinieerd (zoom maar een niveau dieper, dan zie je
> > Kaumeshoek, Everlo, Loo en Laagheide verschijnen).
> > Dit zijn allemaal overblijfselen van vroeger, toen een gehucht al een
> gehucht
> > was als er drie boerderijen in het veld lagen.
> >
> > Dit moet zeker geretagd worden.
> >
> > Ga je uitzoomen naar level 11, dan zie je in die buurt opeens geen namen
> meer,
> > behalve van een paar steden. Natuurlijk kan dat met renderingrules
> aangepast
> > worden, maar ik neem aan dat de huidige rules wel een logica hebben.
> > Wat mij betreft mogen daar wat meer namen komen. Tagging voor de
> renderer? Of
> > de renderer aanpassen?
> > Welke place= wordt op welk niveau gerenderd?
> >
> >> Ik heb samengevat dan ook de volgende vragen:
> >> definities voor Nederland van bijvoorbeeld village en hamlet
> >> (bij consensus graag de wiki bijwerken)
> >> Een plan van aanpak hoe we de situatie in Nederland kunnen wijwerken.
> >> (ik denk dat dit teveel is voor 1 persoon)
> >
> > village is met een (blauw) plaatsnaambord (H1)?
> >
> > Maarten
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090328/5753c60c/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list