[OSM-talk-nl] maximumsnelheden.nl

Dirk Bussche dbussche at goudappel.nl
Sat May 16 23:09:21 BST 2009


1. Ik krijg de indruk dat de heftige reacties die ik hier krijg niets te maken
hebben met de juridische discussie en ook niet met de maximumsnelhedensite zelf,
maar het feit dat jullie (net zoals ik) teleurgesteld zijn in rijkswaterstaat
omdat het vrijgeven van het NWB zo lang duurt.
Aub benoem dat dan ook als dusdanig anders krijgen andere ontwikkelaars van
geo-applicaties die dit lezen het gevoel dat ze OSM niet mogen gebruiken als
in die applicatie ook data van derden (die ze natuurlijk niet onder cc-by-sa
kunnen vrijgeven) gebruiken. En deze indruk is pertinent niet waar:

2. met maximumsnelheden.info doen wij precies wat volgens de 
Attribution-ShareAlike is toegestaan.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode zegt duidelijk dat als
je "the work" gebruikt in een eigen werk, dit mag als je de bron vermeldt en
de data ongewijzigt publiceert. Je mag dit uitdrukkelijk ook in een "Collection"
samen met andere werken. Alleen als je je eigen werk op de oorsrponkelijke data
baseert of deze verandert, dan moet je dit nieuwe werk ook onder een compatibele
licentie vrijgeven.
Wij tonen op maximumsnelheden.info 3 lagen: 
- de ongewijzigte achtergrondvlakken van OSM 
- het NWB
- de snelheden
De bovenste lagen (NWB en snelheden) baseren op geen enkele wijze op de
onderste, alleen al omdat ze al bestonden voordat wij het besluit namen de
achtergrondlaag van OSM eronder te leggen. Alleen als wij de gedownloade shapes
van OSM zouden editen fouten te verhelpen of zouden aanvulllen, zouden wij de
geedite versie weer vrij moeten geven. Wij hebben daarom besloten dat dus niet
te doen maar waar nodig direct op OSM te editen en dan nieuwe shapes te
downloaden - zo heeft iedereen er baat bij.
De enige verblijvende vraag is of de gerenderde tiles welke om 
performance-redenen de twee semi-statische lagen bevatten (alleen snelheid is
bij ons dynamisch) niet gescheiden moeten worden in 2 sets met tiles. 
Het renderen van tiles is echt geen "werk" zoals bedoeld in de creative commons.
Lees maar de definitie van "work" daar (literary and/or artistic work...). Tiles
zijn eerder vergelijkbaar met een respons op een WMS-request, een automatisch
proces voor het transport tussen de data (het werk) en de
gebruiker. Hooguit de applicatie om te renderen is een werk, maar die is weer
niet gebaseerd op de OSM-data (trouwens wie wil mag die hebben maar het stelt
niks voor). Als de meerderheid dit anders ziet dan zullen wij er maar gewoon 2
sets tiles van maken - maar gezien het enige effect een iets langzamere
applicatie met precies hetzelfde kaartbeeld is: wat schiet je ermee op voor OSM?

3. In ieder geval lijkt me onafhankelijk van dit concrete geval nodig dat wij
hier consensus krijgen over wat wel en niet mag met OSM data in combinatie met
andere data en dit duidelijk op de website of wiki vermelden. Anders is er over
enkele weken de volgende website welke OSM gebruikt de pineut omdat die ondanks
goede wil in overtreding is tegen de uitleg van CC-sharealike door de NL-OSM
community.
Mij voorstel voor een set regels is:
a) als in een applicatie naast OSM-data ook andere, onafhankelijk van OSM 
ontstaande data getoont wordt is dit toegestaan onder voorwaarde van
bronvermelding. Er is geen juridische noch morele verplichting deze data
beschikbaar te maken
b) als de OSM-data zelf gewijzigt of aangevuld wordt voor of door de applicatie
moeten de wijzigingen zelf onder een met cc-by-sa compatibele licentie
gepubliceerd worden. Als het om wijzigingen van algemeen belang (zoals
aanvullingen of correctie van fouten) gaat is de meest zinvolle weg om hieraan
te voldoen deze edits gewoon direct in OSM voor te nemen.
c) als door de applicatie, bovenop de OSM-laag, nieuwe data gegenereert wordt
welke niet op OSM is gebaseerd, bestaat welliswaar geen juridiche verplichting
maar wel een morele verwachting van de community deze voor zover mogelijk en
zinvol ook openbaar beschikbaar te maken. 

Ik besef dat deze voorstel dwars ligt op de nieuwe licentie, maar ik wil toch
vragen deze discussie te scheiden daarvan.

4. O ja, het proces van levering van de snelheidsdata aan OSM gaat wat mij
betreft gewoon door, dat hadden wij al voor deze rel afgesproken. Maar besef wel
dat dit enkele weken kan duren, zoiets krijg je niet op een zondagnacht voor
elkaar.


More information about the Talk-nl mailing list