[OSM-talk-nl] front end web designer

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Oct 12 21:01:35 BST 2009


Hi,

Ik ben eigenlijk benieuwd of er op deze mailinglist ook begenadigd 
"front end web designers" meelezen. Ik ben op zoek naar mensen die me 
willen helpen met het ontwerp van een fraaie, OSM gerelateerde, website.  
Met nadruk gaat het daarbij om de frontend en (ook) om het tikken van de 
(CSS, HTML, etc) code zelf, niet alleen om het ontwerp. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20091012/29f7f37f/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list