[OSM-talk-nl] Mapping Party Ilpendam

Roeland Douma unix at rullzer.com
Sun Oct 25 14:21:06 GMT 2009


De wiki is geupdate [1]

Ik was nog vergeten te vermelden:

Het lijkt mij een goed idee om rond 11 uur te verzamelen en aan de slag te 
gaan. Dan hangt het van de vorderingen, aantallen en het weer af hoe snel we 
opschieten. Mocht het heel snel gaan dan kunnen we ons uiteraard verplaatsen 
richting Watergang of Purmerend waar ook nog genoeg te doen is!

Groet,
--Roeland

[1] 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Netherlands_Mapping_Parties_2009#Mapping_Party_-
_Ilpendam_-_7_November_2009>

On Sunday 25 October 2009 14:44:34 Roeland Douma wrote:
> Hoi,
> 
> Naar aanleiding van de discussie van de week over dat er nog hele stukken
> Nederland zijn die nog nooit zijn aangeraakt sinds de AND import ben ik
> gaan rondkijken in mijn regio welke dorpen (die goed bereikbaar zijn)
> kunnen we tackelen. De keus is gevallen op: Ilpendam
> 
> Waar: Ilpendam
> Wanneer: 7 November 2009
> Linkje: [1]
> 
> Ilpendam is niet erg groot wat dus zou moeten betekenen dat we een eind
> moeten kunnen komen. Het hangt een beetje van de aanmeldingen af wat er
> allemaal op het programma staat maar er is nog genoeg te doen daar de
> wegen sinds de AND import nog niet zijn aangeraakt ([2]). Maar in ieder
> geval staat op het programma:
> 
> * Wegen nalopen
> * Stegen/speelplaatsen intekenen
> * Het park mappen
> * POI's
> 
> Mochten we met een redelijke groep zijn dan zou het heel mooi zijn om
> meteen
> 
> * Maxspeed
> * Huisnummers
> * etc
> 
> mee te nemen.
> 
> Ilpendam is voor de omgeving goed bereikbaar. Vanaf Amsterdam CS gaan er
> veel bussen langs (die er ook nog stoppen!). Het probleem is dan echter
> dat de fiets niet mee mag in de bus. Vanaf Amsterdam CS is het echter ook
> goed te fietsen naar Ilpendam.
> 
> Uiteraard moet het wel een beetje weer zijn. Ik ben in ieder geval niet van
> plan in de regen 3 uur buiten te gaan rondlopen. Dit zal uiterlijk 6
> november gecommuniceerd worden.
> 
> Ik heb geen extra GPS dus voor nu is het enkel voor de mappers die hun
> eigen apparatuur mee kunnen nemen.
> 
> Komt allen! En laat dit ook even weten, zodat ik niet zielig in mijn eentje
> sta te wachten :)
> 
> Groet,
> --Roeland
> 
> P.s. Wiki pagina etc komt eraan.
> 
> 
> [1]
> <http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=16&lat=52.46602&lon=4.951&layers=B00000
> FF> [2]
> <http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=nl&lon=4.95228&lat=52.46374&zoom=15>
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20091025/73d23fae/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list