[OSM-talk-nl] [Amsterdam] Mappersberaad 10-09-09 - Samenvatting

Roeland Douma unix at rullzer.com
Thu Sep 10 22:22:35 BST 2009


Goeden avond,

Ik zal even trachten een korte samenvatting te geven wat er besproken is op 
deze wederom erg gezellig avond. Andere aanwezigen zullen dit ongetwijfeld 
aanvullen, en natuurlijk is alle commentaar welkom.

* Huisnummers, Floris wil dit een slinger gaan geven in Amsterdam (in de hoop 
dat de rest van Nederland volgt). Dit is iets waar we in Nederland nog veel 
aan kunnen doen. Er zal hier nog een balletje over worden opgegooid aangezien 
er misschien nog iets te doen is met de AND data.

* Bugs, of het keepright/osmbugs of iets anders is. We willen Amsterdam graag 
zo schoon mogelijk houden. Rejo heeft al een uitstekende prestatie geleverd 
met keepright (vrijwel geen keepright errors binnen de ring).

* Wikipagina, de Amsterdamse wiki pagina moet grondig worden op geschoond en 
actiever worden onderhouden. Lijstjes met wie waar mee bezig is/bounding box 
van de "active" gebieden. Projecten etc.

* Bruggen: Dick (meeuw) is druk bezig geweest met brugnamen/nummer etc te 
importeren in OpenStreetMap. Hier zal hij nog een mailtje over sturen om input 
van de community te krijgen daar beslissingen hierover niet enkel Amsterdam 
aan gaan maar op vele plaatsen in NL zijn toe te passen. Misschien zelfs de 
rendering aan te passen.

* OV: Hoewel het veel werk is zou het wel super zijn om een complete OV kaart 
van Amsterdam te hebben.

* Water: In Nederland hebben we nu eenmaal bijzonder veel water. En sommige 
begrippen zijn nu eenmaal lastig uit te drukken. Dit betreft wederom heel NL 
in plaats van enkel Amsterdam. Hoe bijvoorbeeld netjes grachten/slootjes etc 
te taggen.

Dit was het zo een beetje. Verder wil ik nog even benadrukken dat de keus van 
Rejo bijzonder goed uitpakte, er was lekker bier te krijgen in "De bekeerde 
zuster".

Groet,
--Roeland
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090910/f814c269/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list