[OSM-talk-nl] [Amsterdam] Mappersberaad 10-09-09 - Samenvatting

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Fri Sep 11 10:18:36 BST 2009


++ 10/09/09 23:22 +0200 - Roeland Douma:
>* Bugs, of het keepright/osmbugs of iets anders is. We willen Amsterdam 
>graag zo schoon mogelijk houden. Rejo heeft al een uitstekende 
>prestatie geleverd met keepright (vrijwel geen keepright errors binnen 
>de ring).

Volgende doelen zijn:

  - Fixen van alle OSM Inspector issues binnen de ring van Amsterdam, in 
    ieder geval voor alle issues in de categorie "Tagging" en "Broken 
    geometry" en "waterways without names" in de categorie "Water".

  - Fixen van alle Openstreetbug issues binnen de ring van Amsterdam.

>* Wikipagina, de Amsterdamse wiki pagina moet grondig worden op 
>geschoond en actiever worden onderhouden. Lijstjes met wie waar mee 
>bezig is/bounding box van de "active" gebieden. Projecten etc.

Daar ben ik net aan begonnen. Zie:

  - <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Amsterdam>
  - <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Amsterdam_Active_Contributors>

Kan op de eerste pagina die groene balk aan de rechterkant weg? Of is 
iemand daar erg aan gehecht? Ik doe nooit wat met die links in die balk, 
maar de balk neemt wel een prominente plek in het scherm op en de echte 
content van de pagina begint daardoor pas eigenlijk net buiten het 
window. Zie <https://rejo.zenger.nl/tmp/grab.jpg> voor het probleem.


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090911/90af0739/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list