[OSM-talk-nl] [Amsterdam] Mappersberaad 10-09-09 - Samenvatting

Philip Homburg pch-osm-talknl at u-1.phicoh.com
Fri Sep 11 10:58:47 BST 2009


In your letter dated Fri, 11 Sep 2009 11:42:24 +0200 (CEST) you wrote:
>Ik vind eigenlijk dat de groene balk moet blijven staan. Deze pagina wordt
>niet alleen door ons gebruikt maar ook door andere mappers met een
>interesse in Amsterdam.

Kan die balk geen footer worden?


More information about the Talk-nl mailing list