[OSM-talk-nl] [Amsterdam] Mappersberaad 10-09-09 - Samenvatting

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Fri Sep 11 11:00:07 BST 2009


++ 11/09/09 11:42 +0200 - Floris Looijesteijn:
>>   - <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Amsterdam>
[...]
>> Kan op de eerste pagina die groene balk aan de rechterkant weg? Of is
>> iemand daar erg aan gehecht? Ik doe nooit wat met die links in die balk,
>> maar de balk neemt wel een prominente plek in het scherm op en de echte
>> content van de pagina begint daardoor pas eigenlijk net buiten het
>> window. Zie <https://rejo.zenger.nl/tmp/grab.jpg> voor het probleem.
>
>Ik vind eigenlijk dat de groene balk moet blijven staan. Deze pagina wordt
>niet alleen door ons gebruikt maar ook door andere mappers met een
>interesse in Amsterdam.
>
>Ik heb even de vrijheid genomen op subarea=Noord-Holland eruit te halen,
>nu neemt een stuk minder ruimte in.

Ja, ik had zelf ook al de "image" eruit gevist. Dat betekent dat er twee 
plaatjes minder getoond worden, daarnaast wordt nu de content gewoon 
naast de groene kolom gerendered. Dat maakt het een heel stuk 
praktischer.

Dank voor je meedenken.

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090911/4fe98f0a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list