[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Fri Sep 11 12:15:42 BST 2009


++ 11/09/09 10:23 +0200 - Rejo Zenger:
>Vooropgesteld: count me in (op voorwaarde dat we dit zo efficient en
>gestructureerd als mogelijk aanpakken). Mijn inziens zijn huisnummers
>een essentiele toevoeging om OSM "bruikbaar" te maken voor het grote
>publiek.

Nog iets essentieels vergeten: de manier van taggen. Floris en ik zijn
beide voorstander van het gebruik van het "Karlsruhe Schema". Op [1] is
dat verder uitgelegd.

>Verder moet uitgezocht worden wat de status is van de JOSM plugin voor
>"huisnummer invoer". Ik ken 'm niet en het enige dat ik ben
>tegengekomen is iets uit Tsjechie, maar ik kon daar ook een Nederlands-
>of Engelstalige informatie over vinden. Iemand een idee?

Wie noemde dit gisteren, tijdens het bier drinken?[1]
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/House_numbers/Karlsruhe_Schema

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090911/f02d4a88/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list