[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Sep 14 08:40:24 BST 2009


++ 11/09/09 13:15 +0200 - Rejo Zenger:
>Nog iets essentieels vergeten: de manier van taggen. Floris en ik zijn
>beide voorstander van het gebruik van het "Karlsruhe Schema". Op [1] is
>dat verder uitgelegd.

Ik heb hier toch nog een vraag over...

Floris en ik gebruiken nu een extra way met "addr:street" and 
"addr:interpolation" plus op beide nodes "addr:housenumber" om de 
huisnummering aan te duiden, conform bovenstaand schema.

Is het echter niet beter om het meteen goed te doen en dit wel via 
relaties op te lossen? Het is wellicht meer werk, maar er staat geen 
informatie dubbel in de database, en we gebruiken "echte" relaties en we 
misbruiken niet andere informatie om diezelfde relatie aan te duiden.

Of, is dat niet geautomatiseerd om te zetten op een later moment?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090914/9b19de4c/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list