[OSM-talk-nl] Amsterdam en Amsterdam Noord

Roeland Douma unix at rullzer.com
Sun Sep 13 18:51:37 BST 2009


Sybren,

Dit zijn inderdaad de stadsdelen. Ik heb geprobeerd deze los te krijgen van de 
gemeente Amsterdam (ook geprobeerd voor de woonplaatsen) maar dit is helaas 
niet gelukt. Je zou de gemeente aan kunnen schrijven, misschien als we genoeg 
zeuren dat we de info krijgen en dan meteen de wijkgrenzen binnen de 
stadsdelen ;)

Je voorstel klinkt inderdaad prima!

Groet,
--Roeland

On Saturday 12 September 2009 14:01:20 Sybren A. Stüvel wrote:
> On Sat, Sep 12, 2009 at 01:27:03PM +0200, Stefan de Konink wrote:
> > > Ik neem dat je http://woonplaatsgrenzen.openstreetmap.nl/ bedoelt.
> > > Dat laat zien waar Gemeente Amsterdam begint en ophoudt, maar laat
> > > niet de stadsgrenzen zien.
> >
> > Juist die laat de stadsgrenzen zien...
> 
> Ik zie geen stadsgrenzen, alleen gemeentegrenzen. Er zit bijvoorbeeld
> geen lijn tussen Amsterdam en Durgerdam, of tussen Durgerdam en
> Holysloot. Dit zijn echt losse plaatsen, en horen niet bij de stad
> Amsterdam. Toch vallen ze in het gebied gemarkeerd met een groene lijn
> en het label "Amsterdam", omdat ze wel bij gemeente Amsterdam horen.
> 
> Teminste, dat dacht ik - tot ik eens wat harde feiten er bij wilde
> pakken om mijn gelijk te bewijzen. Toen bleek ineens dat Landelijk
> Noord wel degelijk onderdeel uitmaakt van de stad Amsterdam[3]
> 
> Toch ben ik niet helemaal overtuigd dat de groene lijnen alleen maar
> stads-/plaatsgrenzen zijn. Zo zie je bijvoorbeeld wel Opmeer (een
> gemeente) maar niet Hoogwoud of Spanbroek (plaatsen in die gemeente).
> En Edam en Volendam zijn ook losse plaatsen, maar worden omcirkeld
> door een groene lijn met als label Edam-Volendam.
> 
> Maar goed, Noord is dus groter dan ik dacht. Ik ben wat meer gaan
> spitten in de boundary-relaties rondom Amsterdam, en daar blijkt de
> stadsgrens prima mee aangegeven te zijn. Dat zit dus wel goed.
> 
> De twee polygonen die ik omschrijf zijn dus niet de officiële
> stadsgrenzen, maar zijn wel getagged met place=city (Amsterdam) en
> place=town (Amsterdam Noord). Dit is niet correct, aangezien Amsterdam
> Noord onderdeel is van de stad Amsterdam. Als je van het centrum naar
> Noord gaat zie je ook echt niet een bord "Einde Amsterdam" en dan een
> bord "Begin Amsterdam Noord". Als je vanaf het noorden Noord in komt
> staat er ook een bord "Amsterdam", en niet "Amsterdam Noord".
> 
> Ik stel het volgende voor:
> 
>   - Way [1] wordt uitgebreid zodat het heel Amsterdam beslaat, minus
>    Zuid-Oost. Dat is een losliggend deel met andere steden/dorpen
>    tussen Amsterdam en Amsterdam Zuid-Oosst en kan dus niet binnen
>    dezelfde polygoon vallen.
> 
>   - Way [2] wordt gewist. De stadsdeelgrenzen worden al aangegeven
>    net zoals bij de andere stadsdelen, o.a. met way [4]
> 
> 
> [1] http://www.openstreetmap.org/browse/way/26510204
> [2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/13465368
> [3] http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Noord
> [4] http://www.openstreetmap.org/browse/way/35827749
> 
> Groet,
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090913/2d6fee14/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list