[OSM-talk-nl] Amsterdam en Amsterdam Noord

Paul Berendsen paulbe at xs4all.nl
Sun Sep 13 23:29:55 BST 2009


De gemeente Amsterdam bestaat uit 2 delen:

Een gedeelte aan weerszijden van het IJ, dat is de woonplaats "Amsterdam"
(dit gedeelte komt overeen met de nieuwe stadsdelen Centrum, West,
Nieuw-West, Zuid, Oost en Noord).

Het andere gedeelte ligt ten zuidoosten hiervan en wordt van de woonplaats
Amsterdam gescheiden door de woonplaatsen Duivendrecht (deel van de gem.
Ouder-Amstel) en Diemen (de gemeente Diemen).
Dit gedeelte is de woonplaats "Amsterdam Zuidoost" (overeenkomend met het
stadsdeel Zuidoost).

Er liggen binnen de gemeente Amsterdam dorpen die door de gemeente als
dorp worden aangeduid en een "officiële" (gekozen) dorpsraad hebben, maar
niet als woonplaats gelden :
* in Amsterdam (Noord) : Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en
Zunderdorp,
* in Amsterdam (Nieuw-West): Sloten en Oud-Osdorp,
* in Amsterdam Zuidoost: Driemond.

Er zijn enkele straten waar om verwarring te voorkomen met andere straten
binnen de gemeente A., de dorpsnaam is toegevoegd in de straatnaam. Zo is
er de straatnaam "Dorpsstraat Holysloot" en de straatnaam
"Zandpad-Driemond". De straten zijn echter gelegen in de woonplaatsen
"Amsterdam" en "Amsterdam Zuidoost".

zie verder :
"Landelijk Noord" op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Landelijk_Noord
Gemeente Amsterdam, Straatnamenboek:
http://www.os.amsterdam.nl/publicaties/50808/

Paul Berendsen> Wat betreft Durgerdam / Holysloot. Wat ook een goede indicatie is van
> aparte > woonplaatsen zijn natuurlijk de postadressen.
>
> Google eens op Dorpstraat Holysloot, of zoek eens op een huizensite in die
> buurt. Je krijgt allemaal informatie over panden met adressen Dorpstraat
> Holysloot no. zoveel in Amsterdam.
> Bij een aparte woonplaats zou je een volgend adres verwachten Dorpstraat
> no. zoveel in Holysloot.
>
> Bij Durgerdam en ook Ransdorp is het volgens mij hetzelfde, hoewel een B&B
> in die plaats toch meldt dat het in Durgerdam is ipv Amsterdam, maar dat
kan
> natuurlijk ook commerciële/recreatieve redenen hebben.
>
> Hoewel deze drie dorpen vroeger een aparte gemeente vormden, zijn het nu
> zelfs geen aparte woonplaatsen meer maar vallen ze blijkbaar onder de
> woonplaats Amsterdam.
>
> Grtz Theun,


More information about the Talk-nl mailing list