[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Sep 14 08:34:12 BST 2009


++ 12/09/09 16:52 +0200 - Lennard:
>> Deze manier van taggen kwam ik tegen op de "talk" pagina van het 
>> Karlsruhe Schema. Ik had de indruk dat ook Floris dat een goed idee 
>> vond. 
>
>Een huisnummer is een eigenschap van een gebouw, niet van alleen de 
>voordeur.

In dit specifieke geval is dat inderdaad zo. Ik ben nog niet helemaal 
overtuigd dat dit altijd als regel kan gelden. Je hebt immers ook van 
die lange gebouwen met meerdere entrees. Daarbij lijken me de nummers 
meer entree-specifiek dan gebouw-specifiek te zijn.

Ik heb het overigens in dit geval (Staalmeesterslaan en Nachtwachtlaan) 
aangepast. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090914/e2eb49fd/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list