[OSM-talk-nl] provinciegrenzen n.a.v. woonplaatsgrenzen Nijefurd

Theun theun.mail at gmail.com
Sun Sep 20 08:53:33 BST 2009


Hallo,
Ik zag op Bestaande_geodata_hergebruiken_woonplaatsbesluiten<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bestaande_geodata_hergebruiken_woonplaatsbesluiten>dat
er van meer gemeenten woonplaatsgrenzen beschikbaar waren dan in OSM
zijn ingevoerd. Ik heb de afgelopen week de grenzen van Nijefurd
(zuidwesthoek van Friesland) ingevoerd. (
http://woonplaatsgrenzen.openstreetmap.nl/ , permalink lijkt niet te
werken.)
Volgens de woonplaatsgrenzen van Nijefurd loopt de provinciegrens tussen
Friesland en Noord-Holland midden door het IJsselmeer ipv vlak langs de kust
van Noord-Holland. Als ik in een andere
bron<http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CA95EF56-1D3A-4EAD-B47E-54E10F6773EE/0/2006pv.pdf>kijk
zie ik ook de provinciegrens van een drie-provinciepunt (tussen
gemeenten Enkhuizen/Gaasterlân-Sleat, en vlak in ijsselmeer rechts daarvan)
met een knik ten westen van Stavoren naar het midden van de afsluitdijk
loopt, dit komt overeen met de grensdata van Nijefurd.
Ook is de provinciegrens tussen Friesland en Flevoland dan niet goed
aangegeven.

Ik zou dit op basis van de huidige data kunnen aanpassen, de provinciegrens
lijkt een rechte lijn, en een deel van die lijnen zijn ook nu al als
provinciegrens in de OSM data. Of hebben we hier nog een databron voor?
Blijft over dat de gemeentegrenzen in het IJsselmeer niet meer kloppen.

De gemeentegrens tussen Nijefurd en Wymbritseradiel komt trouwens ook niet
overeen tussen OSM data en data van het woonplaatsbesluit Nijefurd. Moet ik
nog even corrigeren.

Grtz Theun,
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090920/3f8f8f73/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list