[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Thu Sep 24 21:02:24 BST 2009


++ 24/09/09 15:47 +0200 - Floris Looijesteijn:
>beste mede huisnummer invoerders,
>
>deze tool is recent op het forum gepost, erg handig:
>
>http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=4.88371&lat=52.37944&zoom=17
[...]

Met betrekking tot deze tool:

 - Ligt het aan mij of is het vastleggen van de interpolatie op een een 
  way met op de ene node een "2" en op de andere node een "4" als 
  huisnummer inderdaad gewoon handig? Bovenstaande tool zegt dat 
  interpolatie overbodig is.
  
  Ik vind van niet, omdat je op die manier kunt zien dat er geen "3" 
  is. Je zou kunnen zeggen dat je dan die way niet nodig hebt, maar ook 
  dan zou er nog in theorie een missende node met huisnummer "3" tussen 
  kunnen zitten. 

  Wat denkt u?

 - Kan iemand mij uitleggen waarop deze tool een "endpoint wrong format" 
  fout geeft op onder meer way #25071050? Ik krijg het in principe op 
  elke building waar ik een range van huisnummers heb gezet.

 - De tool kent "alphabetic" niet als valide waarde voor 
  addr:interpolation". 

Verder heb ik nog wat dingen waar ik niet helemaal weet wat ik er mee 
moet... belangrijkste:

 - Iemand op IRC zei me dat een huisnummer aan een building=yes hangt, 
  niet aan een amenity=building_entrance. In de praktijk werkt dat niet 
  voor mij. Zie bijvoorbeeld way 41430506. Dat is een flat. Aan de 
  oostzijde van de noordgevel zit een ingang met nummers 237-399 (zie 
  node 506743591), westelijk zit nummer 401 (zie node 506743593) en aan 
  de westgevel zit nog een ingang voor nummers 237-399.

  Op basis van de uitgangspunt zou je het hele gebouw 237-401 als 
  nummers toe kunnen kennen, in combinatie met drie entrees. Ik vind 
  dat niet netjes, want de grote serie nummers zijn via twee, maar niet 
  de derde ingang te bereiken. Omgedraaid is nummer 401 niet via die 
  twee grotere ingangen te bereiken. Twee losse (maar gestapelde?) 
  gebouwen zijn het eigenlijk ook niet. U begrijpt mijn probleem denk 
  ik...

  Wat doen jullie hier?

Die huisnummers invoeren is veel werk, maar anders dan ik vooraf gedacht 
had. Het zijn uiteraard ook wel veel straten en huisnummers, maar de 
variatie, inconsequenties en gekke situaties zijn de voornaamste 
factoren voor de omvang van deze klus.


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090924/cfe0ad52/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list