[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Thu Sep 24 21:13:29 BST 2009


On Thu, Sep 24, 2009 at 10:02:24PM +0200, Rejo Zenger wrote:
> - Ligt het aan mij of is het vastleggen van de interpolatie op een
> een way met op de ene node een "2" en op de andere node een "4" als
> huisnummer inderdaad gewoon handig? Bovenstaande tool zegt dat
> interpolatie overbodig is.

Lijkt me niet onredelijk.

>  Ik vind van niet, omdat je op die manier kunt zien dat er geen
>  "3" is. Je zou kunnen zeggen dat je dan die way niet nodig hebt,
>  maar ook dan zou er nog in theorie een missende node met
>  huisnummer "3" tussen kunnen zitten. 

Dit is alleen relevant als zowel de even als de oneven nummers aan
dezelfde kant van de straat zitten. Bij addr:interpolation=even zit er
dus zowiezo geen 3 tussen. Hoe gaat die tool om met
addr:interpolation=all versus addr:interpolation=even?

> - Iemand op IRC zei me dat een huisnummer aan een building=yes
> hangt, niet aan een amenity=building_entrance. In de praktijk werkt
> dat niet voor mij.

Ik vind het in principe prima als een huisnummer aan een gebouw hangt,
maar ook in de werkelijkheid zit het huisnummerplaatje niet voor niets
naast de voordeur op de gevel.

Groeten,
-- 
Sybren Stüvel
http://stuvel.eu/
http://www.flickr.com/photos/sybrenstuvel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090924/f15bcd9b/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list