[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 08:51:03 BST 2009


++ 24/09/09 22:13 +0200 - Sybren A. Stüvel:
>> - Ligt het aan mij of is het vastleggen van de interpolatie op een
>> een way met op de ene node een "2" en op de andere node een "4" als
>> huisnummer inderdaad gewoon handig? Bovenstaande tool zegt dat
>> interpolatie overbodig is.
>
>Lijkt me niet onredelijk.
>
>>  Ik vind van niet, omdat je op die manier kunt zien dat er geen
>>  "3" is. Je zou kunnen zeggen dat je dan die way niet nodig hebt,
>>  maar ook dan zou er nog in theorie een missende node met
>>  huisnummer "3" tussen kunnen zitten. 
>
>Dit is alleen relevant als zowel de even als de oneven nummers aan
>dezelfde kant van de straat zitten. Bij addr:interpolation=even zit er
>dus zowiezo geen 3 tussen. Hoe gaat die tool om met
>addr:interpolation=all versus addr:interpolation=even?

Bij elk van de ways en nodes die ik plaats ga is mijn uitgangspunt dat
je aan het object zelf moet kunnen afleiden hoe je het geintepreteerd
moet worden. Met andere woorden, als ik op een node een range nummers
heb gezet, moet je geen andere nodes of ways in de buurt moeten hoeven
te raadplegen om af te leiden hoe de nummer precies loopt.

Praktisch voorbeeld: als ik een node 3-5 meegeef, dan moet je op basis
van "addr:interpolation" key op diezelfde node kunnen afleiden dat dat
alleen oneven nummers zijn. Implementaties worden denk ik onduidelijk
indien voor het bepalen of "4" in die serie thuishoort, andere nodes
en/of ways in de buurt geraadpleegt moeten worden.

>> - Iemand op IRC zei me dat een huisnummer aan een building=yes
>> hangt, niet aan een amenity=building_entrance. In de praktijk werkt
>> dat niet voor mij.
>
>Ik vind het in principe prima als een huisnummer aan een gebouw hangt,
>maar ook in de werkelijkheid zit het huisnummerplaatje niet voor niets
>naast de voordeur op de gevel.

Nee, zo eenduidig is dat niet altijd. Ik noemde denk ik in mijn vorige
posting al het voorbeeld waarbij dezelfde serie huisnummers aan twee
verschillende entrees van het gebouw hangen. Die nummers hangen er dan
alleen om aan te geven dat je de appartementen die bij die nummers horen
via die ingangen kunt bereiken.

Maar goed, ik heb op dat soort punten nog geen goede oplossing kunnen
bedenken.


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/db6d891d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list