[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sun Sep 27 11:03:36 BST 2009


++ 24/09/09 22:02 +0200 - Rejo Zenger:
>
>Met betrekking tot deze tool:
>
> - Ligt het aan mij of is het vastleggen van de interpolatie op een een 
>  way met op de ene node een "2" en op de andere node een "4" als 
>  huisnummer inderdaad gewoon handig? Bovenstaande tool zegt dat 
>  interpolatie overbodig is.

De redenatie hierachter is (met als voorbeeld huisnummers 5 en 7):

  Without the addr:interpolation the 6 is not included, because single 
  house numbers always only stand for themselves. So the 
  addr:interpolation is useless in this case and should be omitted. If 
  the 6 would be included you'd use addr:interpolation=all.

Ik snap de redenatie en ik ga dan ook mijn "foute" interpolaties 
corrigeren.

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090927/c3e0e0c7/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list