[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 08:51:44 BST 2009


++ 25/09/09 09:49 +0200 - Floris Looijesteijn:
>persoonlijk vind ik alleen de nummers interessant dus die voer ik ook
>alleen in. als een blok van 2a tot 4c loopt vul ik 2-4 in. dat is voor mij
>meer dan genoeg informatie.

Same over here.

>maar wat kom je inderdaad een hoop bagger tegen.
>gister op het einde van de brouwersgracht blijkt dat vanaf huisnummers 190
>er ook nog een oude huisnummerreeks is. een aantal huizen hebben daar een
>dubbel nummer. 190/602 (voorbeeld). een paar huizen verder zit je opeens
>op nummer 930. geniaal :)
[...]

Ja, ik kan zo ook nog wel een paar voorbeelden noemen...

Op de Kinkerstraat heb je ergens aan de ene kant van de gracht nummer
"49" en aan de andere kant van de gracht gaat de nummering verder op
"49a". Op een klein segment van de Staringstraat kom ik een hoge serie
huisnummers tegen (167-151) die niet past in de nummer van de rest van
de straat (sectie ervoor is 1-11, erna 17) en ook niet past in de
nummering van de kruisende straten.

Niet het invoeren, maar de surveys zelf zijn het lastigst bij het
verwerken van huisnummers.

>hier een plaatje wat ik regelmatig zal updaten:
>http://floris.nu/osm/amsterdam/huisnummers/huisnummers.png

Ik ben nu vooral bezig in de zuidelijke helft van deze bounding box:

  http://www.openstreetmap.org/?minlat=52.35759&minlon=4.83393&maxlat=52.37245&maxlon=4.88057&box=yes

Overal waar ik huisnummers heb ingevoerd, neem ik ook meteen de maximum
snelheid mee. Nog niet alle recente wijzigingen zitten er in verwerkt,
maar het resultaat kun je zien op:

  http://maxspeed.openstreetmap.nl/?zoom=15&lat=52.36092&lon=4.85345&layers=BT

>op dit moment alleen de addr:housenumber nodes.

Ik doe alles in ene keer, dus addr:housenumber en addr:interpolation.

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
PG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/2a6844c7/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list