[OSM-talk-nl] licentie op nieuwekaart.nl

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 08:56:15 BST 2009


Hi,

Slechts ter informatie en om dubbel werk te voorkomen, ik heb op dit 
moment contact met nieuwekaart.nl aka Nirov voor het correct vermelden 
van de licentie en de attributie voor de kaart die ze op [1] tonen.

Ik heb al de toezegging gehad dat ze dit corrigeren, ik wacht op dit 
moment nog op de feitelijke wijziging.[1] <http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13> 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/cacbd86a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list