[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 15:56:55 BST 2009


++ 26/09/09 10:41 +0200 - Lennard:
[voorbeeld: huisnummers 1,3,5,7a,7b,7c,9,11]
>> Ik los dit soort dingen op met een enkele way, housenumber "1-11" en 
>> interpolation "odd". Schiet gerust.
>
>Ik hecht geloof aan 'meer data, indien accuraat'. Als ik jouw probleem 
>moet omschrijven met 3 losse ways/nodes, dan doe ik dat. Indien een 
>routeplanner dat niet goed aankan, of niet aan wil kunnen, dan lost die 
>dat in zijn preprocessing maar op.

Het is niet alleen een probleem aan de kant van de routeplanner, het is 
ook een probleem aan de kant van de invoer. Dit, in combinatie met het 
andere dat je noemde (geen huisnummer aan de gevel zichtbaar is geen 
huisnummer in OSM) maakt de invoer ineens heel veel complexer.

Het betekent in ieder geval dat, bijvoorbeeld op de Kinkerstraat heel 
veel huisnummers komen te vervallen. Veel winkels hebben domweg geen 
huisnummer aan de gevel. Datzelfde geldt ook voor de huizen die in 
vervallen staat zijn, waar bouwactiviteiten of renovaties gebeuren.

Daarnaast betekent het ook dat doen van surveys vele malen lastiger 
worden. Ik zou dan niet alleen mijn best moeten doen om van elke 
hoekhuis het huisnummer te bepalen, maar van elk huis. Zonder te 
overdrijven, dat is een gigantische klus. [1]

In de praktijk betekent dat dus dat 1) veel nummers die er nu wel in 
staan op basis van interpolatie komen te vervallen en 2) het een 
dusdanig tijdrovende klus wordt dat er beperkt vooruitgang zal zijn. 

>
>> Voor al deze dingen geldt dat ik open sta voor alternatieve werkwijzes 
>> en ik ben bereid om mijn manier van werken aan te passen en zonodig 
>> reeds gedaan werk te herzien. Voorwaarde zijn goede argumenten en 
>> consensus onder degene die op dit moment actief huisnummers invoeren.
>
>Als je argumenten en consensus zoekt, dat moeten we niet binnen talk-nl 
>blijven rondgaan, en ons eigen wereldbeeld creëren. Dan moeten we 
>internationaal deze problemen op tafel gooien.

Uiteraard. Maar ik inventariseer graag eerst vooraf de situatie die wij 
kennen. Ik wil graag weten wat voor problemen (of juist handigheden) 
anderen hier tegenkomen, ik wil graag weten hoe wij hier over die 
problemen denken. Indien nodig leg ik het daarna wel voor aan talk at .
[1]   Om wat voorbeelden te noemen... er zijn niet alleen huizen waarvan 
de nummers domweg afwezig zijn, maar er zijn tal van huizen waarvan het 
bordje niet als zodanig herkenbaar zijn, het nummer is onleesbaar 
weggewerkt in een gedesigned naambord, het nummer met de hand op de 
zijkant van een deurpost is geschilderd, het nummer met een Edding op de 
brievenbus is geschreven, het nummerbordje is overgroeid door een 
klimplant, [...]. 

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/a24c8b1c/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list