[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Lennard ldp at xs4all.nl
Sat Sep 26 09:41:03 BST 2009


Rejo Zenger wrote:

> Mijn idee daarover was dat de router in eerste instantie kijkt of er een 
> "2b" voor de desbetreffende straat bestaat en bij het ontbreken van die 
> definitie gaat kijken naar een "2". 

De routeplanner in mijn auto werkt inderdaad op nummerranges. Als ik 2b 
invoer, dan geeft hij bv aan "1...10". Die lijkt dus per wegsegment te 
werken. Iets dat ook niet onlogisch klinkt voor een unit met beperkte 
capaciteiten, om met een gereduceerde dataset te werken.

> Jawel, omdat ik in die gevallen wel degelijk een "49a" definieer aan de 
> ene kant van de gracht. Zoals ik net omschreef zou de router dan meteen 
> matchen op de "most-specific", te weten de "49a". 

Ook waar, slecht voorbeeld.

> Nee, dat klopt. Maar in de praktijk van invoeren van huisnummers kan ik 
> je echter dan nog wel meer voorbeelden noemen. Hoeveel huizen hebben 
> geen of geen herkenbaar huisnummer? Wat doen wij daarmee? Wat doet de 
> router daarmee?

Ik kan natuurlijk wat dogma's aandragen, zoals:

- tag what's on the ground
- tag what you know / can see

Geen nummer zichtbaar = geen nummer in OSM kunnen zetten. Dan moeten er 
andere bronnen aangeboord worden, waarbij deze ook in OSM gebruikt kan 
worden.

> Ik *gok* dat er een nummer 70 bestaat, maar het is niet aan de huizen af 
> te zien. Misschien dat dat in de informatie van het kadaster te vinden 
> is, maar ik kan het niet met een survey bepalen. Moet de router melden 
> dat het een ongeldig adres is, of moet hij je gewoon routeren naar het 
> dichstbijzijnde nummer? Ik zou opteren voor het laatste. Al dan niet met 
> een waarschuwing dat het nummer ongedefinieerd is.

Als een router inderdaad meldt dat die je naar een plek in de 
waarschijnlijke omgeving van je gewenste nummer routeert, dan klinkt dit 
logisch. Dan weet je tenminste dat je ter plekke de oude Mk.1 Eyeball in 
moet zetten.

> Yeah, yeah. Je bent erg makkelijk met oplossingen aandragen, zonder de 
> praktische problemen te kennen die ik (en naar ik aan neem ook Floris) 
> steeds tegenkomen in Amsterdam. Je oplossing is in ieder geval niet zo 

Ik weet het, ik woon niet in van die 'moeilijke' steden. :)

> Het is zowel een "odd" als ook een "alphabetic". Dit kun je dus alleen 
> "correct" op te lossen door een 1) een way met housenumber "1-5" en 
> interpolation "odd", 2) een node of way met housenumber "7a-7c" en 
> interpolation "all" of "alphabetic" en 3) een way met housenumber "9-11" 
> en interpolation "odd". 

Zo doe ik het, inderdaad.

> Ik los dit soort dingen op met een enkele way, housenumber "1-11" en 
> interpolation "odd". Schiet gerust.

Ik hecht geloof aan 'meer data, indien accuraat'. Als ik jouw probleem 
moet omschrijven met 3 losse ways/nodes, dan doe ik dat. Indien een 
routeplanner dat niet goed aankan, of niet aan wil kunnen, dan lost die 
dat in zijn preprocessing maar op.

> Voor al deze dingen geldt dat ik open sta voor alternatieve werkwijzes 
> en ik ben bereid om mijn manier van werken aan te passen en zonodig 
> reeds gedaan werk te herzien. Voorwaarde zijn goede argumenten en 
> consensus onder degene die op dit moment actief huisnummers invoeren.

Als je argumenten en consensus zoekt, dat moeten we niet binnen talk-nl 
blijven rondgaan, en ons eigen wereldbeeld creëren. Dan moeten we 
internationaal deze problemen op tafel gooien.


-- 
Lennard

More information about the Talk-nl mailing list