[OSM-talk-nl] OSM op T-Dose

Christ van Willegen cvwillegen at gmail.com
Mon Sep 28 12:53:39 BST 2009


2009/9/28 Henk Hoff <henk at toffehoff.nl>:
> Aankomend weekend vindt de jaarlijkse T-Dose plaats in Eindhoven.
> "T-DOSE is a free and yearly event held in The Netherlands to promote
> use and development of Open Source Software."

Henk (en anderen...)

Een collega van mij is vanmiddag naar een bedrijf toe in Utrecht dat
zich bezig heeft gehouden met het opzetten van een nieuwe
object-struktuur voor het tonen van kaarten (heeft ook te maken met
OV). Zucht, weer een partij die zich met overheidsgeld gaat/heeft
bezig(ge)houden met het opnieuw uitvinden van het wiel...

Er moet nog veel gebeuren, zeker in Overheids-land, om OSM echt 'op de
kaart' te zetten!

Groeten!

Christ van Willegen
More information about the Talk-nl mailing list