[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

ce-test, qualified testing bv - Gert Gremmen g.gremmen at cetest.nl
Sat Dec 4 17:13:23 GMT 2010


Maar OSM bestaat niet, wel OSMF, bedoel je dat misschien ?
OSMF is maar een klein deel van de OSM community.


>Al denk ik nu ook niet dat zij
>dat moeten omdat zij in weze niets te maken hebben met OSM, maar

Wie zijn zie hier ???

>iedereen die op de account van 3dshapes heeft zitten importeren moet
>er dus wél mee akkoord gaan.

Deze logica kan ik niet volgen, Ben.

"er" is de nieuwe CT ? Of moeten ze dan met PD accoord gaan ?

3D shapes heeft de data zonder beperkingen aan OSM (dat niet bestaat)
geschonken, onder geen enkele voorwaarde. Dat betekent dat een
ieder er mee mag doen wat hem haar goeddunkt.

OSMF mag die data dus gewoon als akkoord gebruiken voor ODBL en CT.
En een ev, NL-fork mag die gewoon als PD publiceren.

Gert

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: talk-nl-bounces op openstreetmap.org [mailto:talk-nl-bounces op openstreetmap.org] Namens Ben Laenen
Verzonden: zaterdag 4 december 2010 12:34
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

2010/12/4 ce-test, qualified testing bv - Gert Gremmen <g.gremmen op cetest.nl>:
> +1  voor PD
> Maar CT is dan ook geen probleem..
> Maar is misschien wel nuttig om te weten voor een eventuele NL fork..
> Die zal er uiteindelijk wel komen.
>
> Gert Gremmen

De CT gaat nog steeds over een soort contract tussen OSM en de mapper,
waar meer in staat dan enkel akkoord gaan met de nieuwe licentie. ODbL
is dan geen probleem als ze het in PD hebben gedropt, maar dat
contract hebben ze nooit goedgekeurd. Al denk ik nu ook niet dat zij
dat moeten omdat zij in weze niets te maken hebben met OSM, maar
iedereen die op de account van 3dshapes heeft zitten importeren moet
er dus wél mee akkoord gaan.

Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl op openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


More information about the Talk-nl mailing list