[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Sat Dec 4 18:17:40 GMT 2010


2010/12/4 ce-test, qualified testing bv - Gert Gremmen <g.gremmen at cetest.nl>:
>>Al denk ik nu ook niet dat zij
>>dat moeten omdat zij in weze niets te maken hebben met OSM, maar
>
> Wie zijn zie hier ???

Het bedrijf dat 3dshapes ter beschikking heeft gesteld.

>>iedereen die op de account van 3dshapes heeft zitten importeren moet
>>er dus wél mee akkoord gaan.
>
> Deze logica kan ik niet volgen, Ben.
>
> "er" is de nieuwe CT ? Of moeten ze dan met PD accoord gaan ?

De mensen die de data in OSM gestoken hebben (ook al hebben ze zelf
niet aangemaakt) moeten de nieuwe CT goedkeuren. De CT gaan niet enkel
over wie het auteursrecht al dan niet hebben en onder welke licentie
het valt, maar over wat er met de licentie kan gebeuren in de
toekomst.

Er staat bij mijn weten toch geen contract of overeenkomst tussen de
mensen die de import doen en het bedrijf achter 3dshapes dat zegt dat
de contributors dat doen _in haar opdracht_ (in welk geval 3dshapes
wél zou kunnen beslissen over de CT).

> 3D shapes heeft de data zonder beperkingen aan OSM (dat niet bestaat)
> geschonken, onder geen enkele voorwaarde. Dat betekent dat een
> ieder er mee mag doen wat hem haar goeddunkt.

Wat dus betekent dat elke beslissing die erover moet worden genomen
niet meer bij 3dshapes zit, maar bij de importeerders.


> OSMF mag die data dus gewoon als akkoord gebruiken voor ODBL

Dat mag.

> en CT.

Dat mag enkel als de mensen die de import gedaan hebben dat ook goed vinden.

> En een ev, NL-fork mag die gewoon als PD publiceren.

Dat mag.

BenMore information about the Talk-nl mailing list