[OSM-talk-nl] Licentie - update

Henk Hoff toffehoff at gmail.com
Tue Dec 7 21:41:12 GMT 2010


Dames en heren,

Even een update van het front van de License Workinggroup.

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een aangepaste versie van de
Contributor Terms. Momenteel ligt deze bij enkele juristen voor een final
check.
Mocht je die willen lezen:
https://docs.google.com/View?id=dd9g3qjp_933xs7nvfb&pli=1

Enkele belangrijke wijzigingen:

- Paragraaf 1: Er wordt niet de eis gelegd dat je toestemming hebt van de
eigenaar van de data om het te gebruiken in OSM. Wel wordt gevraagd om te
checken of de licentie/rechten op de data compatible zijn met de Contributor
Terms. Mocht dat achter toch niet zo blijken, dan kan het gebeuren dat we de
data weer moeten gaan verwijderen.

- Paragraaf 3: is wat herschreven zodat het (hopelijk) wat duidelijker is
wat de intentie is. De opmerking van een "other free and open license"
 heeft te maken dat naar mate te tijd verstrijkt er andere ideeën kunnen
ontstaan over data-licenties. Bijvoorbeeld: toen het OSM-project begon was
de ODbL nog niet. We constateren nu dat deze nieuwe licentie beter aansluit
bij de gedachte achter OpenStreetMap. Wie weet is er over 5 jaar een andere
licentie die op dat moment beter aansluit bij de dan geldende werkelijkheid.
We zoeken naar een mogelijkheid om dan alsnog in staat te zijn in te spelen
op die nieuwe werkelijkheid.Wat is de volgende stap? Wanneer de nieuwe versie van de Contributor Terms
actief wordt, zal de optionele vraag of je akkoord bent omgezet worden naar
een verplichte keuze. Je zult dus akkoord of niet-akkoord moeten gaan met de
CT. Wanneer je niet-akkoord gaat, kun je nog een tijdje doorwerken, maar je
account zal op een nog nader te bepalen moment geblocked worden.


Wanneer de nieuwe versie van de CT live is; moeten dan alle mensen die
akkoord zijn gegaan met de voorgaande versie van de CT opnieuw akkoord gaan?
Nee. De nieuwe versie sluit de oude niet uit en daarom is er geen noodzaak
om de mensen die reeds akkoord zijn gegaan met de huidige CT opnieuw een
akkoord te vragen voor de nieuwe versie.


Ben je nog niet akkoord gegaan met de nieuwe Contributor Terms? Je kunt dat
hier doen:
http://www.openstreetmap.org/user/terms


Groet,
Henk Hoff
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101207/32dee679/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list