[OSM-talk-nl] Licentie - update

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Tue Dec 7 23:53:32 GMT 2010


En nu doen ze weer exact datgene dat ze niet moeten doen: meteen de
keuze stellen om mee te doen of uit het project gegooid worden. Ik had
gehoopt dat ze nu toch wel begrepen hadden dat de leden van een
communityproject eisen dat ze eerst gehoord worden, bvb door een
simpele poll. Nu open je weeral eens de deur naar boze reacties omdat
alles boven ons hoofd al beslist is. Hebben ze nu echt niets geleerd
de voorbije jaren?

Ten tweede heb ik nog altijd geen antwoord op wat de drempel is
waarbij gekozen wordt tussen wel of niet doorgaan met de nieuwe
CT/licentie, of toch minstens op de vraag wat de criteria zijn.

Ben


2010/12/7 Henk Hoff <toffehoff at gmail.com>:
> Dames en heren,
> Even een update van het front van de License Workinggroup.
> Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een aangepaste versie van de
> Contributor Terms. Momenteel ligt deze bij enkele juristen voor een final
> check.
> Mocht je die willen
> lezen: https://docs.google.com/View?id=dd9g3qjp_933xs7nvfb&pli=1
> Enkele belangrijke wijzigingen:
> - Paragraaf 1: Er wordt niet de eis gelegd dat je toestemming hebt van de
> eigenaar van de data om het te gebruiken in OSM. Wel wordt gevraagd om te
> checken of de licentie/rechten op de data compatible zijn met de Contributor
> Terms. Mocht dat achter toch niet zo blijken, dan kan het gebeuren dat we de
> data weer moeten gaan verwijderen.
> - Paragraaf 3: is wat herschreven zodat het (hopelijk) wat duidelijker is
> wat de intentie is. De opmerking van een "other free and open license"
>  heeft te maken dat naar mate te tijd verstrijkt er andere ideeën kunnen
> ontstaan over data-licenties. Bijvoorbeeld: toen het OSM-project begon was
> de ODbL nog niet. We constateren nu dat deze nieuwe licentie beter aansluit
> bij de gedachte achter OpenStreetMap. Wie weet is er over 5 jaar een andere
> licentie die op dat moment beter aansluit bij de dan geldende werkelijkheid.
> We zoeken naar een mogelijkheid om dan alsnog in staat te zijn in te spelen
> op die nieuwe werkelijkheid.
>
>
> Wat is de volgende stap? Wanneer de nieuwe versie van de Contributor Terms
> actief wordt, zal de optionele vraag of je akkoord bent omgezet worden naar
> een verplichte keuze. Je zult dus akkoord of niet-akkoord moeten gaan met de
> CT. Wanneer je niet-akkoord gaat, kun je nog een tijdje doorwerken, maar je
> account zal op een nog nader te bepalen moment geblocked worden.
>
> Wanneer de nieuwe versie van de CT live is; moeten dan alle mensen die
> akkoord zijn gegaan met de voorgaande versie van de CT opnieuw akkoord gaan?
> Nee. De nieuwe versie sluit de oude niet uit en daarom is er geen noodzaak
> om de mensen die reeds akkoord zijn gegaan met de huidige CT opnieuw een
> akkoord te vragen voor de nieuwe versie.
>
> Ben je nog niet akkoord gegaan met de nieuwe Contributor Terms? Je kunt dat
> hier doen:
> http://www.openstreetmap.org/user/terms
>
> Groet,
> Henk Hoff
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>More information about the Talk-nl mailing list