[OSM-talk-nl] Licentie - update

Lennard ldp at xs4all.nl
Wed Dec 8 10:23:11 GMT 2010


> Het is toch overduidelijk dat er straks data verwijderd moet gaan worden
> als dit allemaal doorgaat? Dus ja, dan moet er ook geblocked worden...

Als er uiteindelijk beslist wordt[1] om over te gaan naar ODbL, dan moeten
inderdaad de non-compliant accounts worden geblokkeerd. Dat is evident.

Het gaat me meer om het feit dat je *nu* (binnenkort) definitief aan moet
geven of je akkoord gaat of niet akkoord met een eventuele[2] overgang
naar ODbL+CT. Je kunt dus blijkbaar je keuze niet meer uitstellen, zoals
nu nog het geval is. Dat stoort mij, ongeacht de opmerking dat je bij
niet-akkoord 'nog een tijdje kunt doorwerken'.

Henk, is er bij een niet-akkoordverklaring nog een mogelijkheid om in de
toekomst, en voor de ODbL-switch, alsnog akkoord te gaan?
[1] Ik maak me geen enkele illussie over mijn indruk dat het ODbL-proces
doorgaat en dat die beslissing de facto al maanden geleden is genomen.
[2] Zie 1.

-- 
Lennard
More information about the Talk-nl mailing list