[OSM-talk-nl] Licentie - update

Rene Dohmen rdohmen+osm-talk-nl at gmail.com
Wed Dec 8 19:46:54 GMT 2010


Hoi Henk,

Ik heb anderhalve vraag:

- kun je ergens zien hoeveel users al gestemd hebben en hoeveel niet (dat
zijn 4 categorieen)?
- mij bekruipt het gevoel dat we 'oude' waarden als 2/3 meerderheid gaan
toevoegen om radertjes soepeler te laten lopen, terwijl dat op een
eenvoudige manier met 'volledige openheid' (=PD) ook kan. Klopt gevoel?

mvg,

Rene


2010/12/7 Henk Hoff <toffehoff op gmail.com>

> Dames en heren,
>
> Even een update van het front van de License Workinggroup.
>
> Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een aangepaste versie van de
> Contributor Terms. Momenteel ligt deze bij enkele juristen voor een final
> check.
> Mocht je die willen lezen:
> https://docs.google.com/View?id=dd9g3qjp_933xs7nvfb&pli=1
>
> Enkele belangrijke wijzigingen:
>
> - Paragraaf 1: Er wordt niet de eis gelegd dat je toestemming hebt van de
> eigenaar van de data om het te gebruiken in OSM. Wel wordt gevraagd om te
> checken of de licentie/rechten op de data compatible zijn met de Contributor
> Terms. Mocht dat achter toch niet zo blijken, dan kan het gebeuren dat we de
> data weer moeten gaan verwijderen.
>
> - Paragraaf 3: is wat herschreven zodat het (hopelijk) wat duidelijker is
> wat de intentie is. De opmerking van een "other free and open license"
>  heeft te maken dat naar mate te tijd verstrijkt er andere ideeën kunnen
> ontstaan over data-licenties. Bijvoorbeeld: toen het OSM-project begon was
> de ODbL nog niet. We constateren nu dat deze nieuwe licentie beter aansluit
> bij de gedachte achter OpenStreetMap. Wie weet is er over 5 jaar een andere
> licentie die op dat moment beter aansluit bij de dan geldende werkelijkheid.
> We zoeken naar een mogelijkheid om dan alsnog in staat te zijn in te spelen
> op die nieuwe werkelijkheid.
>
>
>
> Wat is de volgende stap? Wanneer de nieuwe versie van de Contributor Terms
> actief wordt, zal de optionele vraag of je akkoord bent omgezet worden naar
> een verplichte keuze. Je zult dus akkoord of niet-akkoord moeten gaan met de
> CT. Wanneer je niet-akkoord gaat, kun je nog een tijdje doorwerken, maar je
> account zal op een nog nader te bepalen moment geblocked worden.
>
>
> Wanneer de nieuwe versie van de CT live is; moeten dan alle mensen die
> akkoord zijn gegaan met de voorgaande versie van de CT opnieuw akkoord gaan?
> Nee. De nieuwe versie sluit de oude niet uit en daarom is er geen noodzaak
> om de mensen die reeds akkoord zijn gegaan met de huidige CT opnieuw een
> akkoord te vragen voor de nieuwe versie.
>
>
> Ben je nog niet akkoord gegaan met de nieuwe Contributor Terms? Je kunt dat
> hier doen:
> http://www.openstreetmap.org/user/terms
>
>
> Groet,
> Henk Hoff
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl op openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101208/42fb0dcd/attachment-0001.html>


More information about the Talk-nl mailing list