[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Wed Jan 13 13:44:06 GMT 2010


++ 13/01/10 13:53 +0100 - Stefan de Konink:
>En waarom Rejo niet direct op openstreetmap.nl mocht wil ik daar ook 
>nog wel een uit eenzetting van geven; de eerste site die Rejo had 
[...]
>De afgemaakte volledig werkende site kwam niet, en Rejo mailde ons dat 
>hij er klaar mee was. Gezien Rejo aan ons had uitgegeven dat hij zich 
>ging richten op andere zaken en de fork openstreetmaps.nl niet aan de 
>orde is geweest wens ik Rejo daar veel succes mee.

Ik ben vooral klaar met de toon van de communicatie. Dat maakt ook niet 
uit, ieder zijn ding.

De "openstreetmaps.nl" is wat mij betreft geen fork, ik ben gewoon 
verder gegaan met hetgeen waar ik al mee bezig was. Daar (en ook eerder 
op de oude locatie) ben ik bezig geweest met de site verder verbeteren 
en het verwerken van suggesties. Ik heb daar alleen iets minder 
ruchtbaarheid aangegeven dan het eerste voorstel dat ik deed. 

Overigens, "openstreetmaps.nl" heb ik overgenomen ten behoeve van de
gemeenschap. Ik ben dan ook zeer bereid om de domeinnaam over te dragen 
aan de huidige houder van "openstreetmap.nl". Het enige dat ik graag zou 
willen is dat de kosten die ik voor de overname gemaakt heb, vergoed 
worden. Dat is ongeveer dertig euro, precieze bedrag zoek ik op indien 
daar interesse voor is.  -- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100113/76017b35/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list