[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jan 18 22:26:34 GMT 2010


++ 13/01/10 16:39 +0100 - Martijn van Exel:
>De versie op openstreetmaps.nl vind ik na een korte test prettiger 
>werken omdat de knop toon kaart / website op een vaste plek staat, dat 
>maakt het een minder verwarrende UX. Is het mogelijk om die over te 
>nemen? Of vindt iedereen de 'huidige' versie prettiger? ;)

De openstreetmaps.nl versie is uiteraard gewoon beschikbaar. Niet alleen 
kan de website worden overgenomen door 'em gewoon te downloaden, ik kan 
uiteraard ook een tarball van de source leveren.

Daarnaast kan openstreetmaps.nl overgenomen worden, indien gewenst.

-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100118/fd075c1e/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list