[OSM-talk-nl] Nieuwe website

René Affourtit raffourtit at gmail.com
Wed Jan 13 18:17:12 GMT 2010


Allereerst een compliment voor de nieuwe site. Dank aan iedereen die
voor of achter de schermen heeft meegewerkt.
Dat je de kaart op de achtergrond kunt veranderen is functionaliteit
die ik nog niet eerder had gezien, erg mooi.

Een paar miniscule puntjes, meer op inhoud gericht.
- Voor  innovatiebevorderend: prototyping. Als bedrijf dat (mogelijk)
een op kaarten/geo gerichte applicatie wil ontwikkelen kan je
prototypes bouwen zonder je al vast te leggen op een (dure) licentie.
- De hoofdstukjes kwaliteit en bruikbaarheid zou ik samenvoegen
(bruikbaarheid linkt trouwens naar zichzelf).
- Bij de pagina's over doneren misschien een paar donateurs van data
noemen? Je loopt dan wel het risico op scheve gezichten bij
organisaties die niet vermeld staan.
- Op doneren financieel staat "naast korting voor mij" bij
lidmaatschap OSMF, grapje?
- Bij de verschillende lijstjes van gebruik nog eens vermelden dat het
zeker geen complete lijst is.

Rene
More information about the Talk-nl mailing list