[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jan 18 22:34:21 GMT 2010


++ 13/01/10 19:17 +0100 - René Affourtit:
>- Voor  innovatiebevorderend: prototyping. Als bedrijf dat (mogelijk)
>een op kaarten/geo gerichte applicatie wil ontwikkelen kan je
>prototypes bouwen zonder je al vast te leggen op een (dure) licentie.

Dat is een goed punt. Dat had ik nog niemand eerder horen noemen.

>- De hoofdstukjes kwaliteit en bruikbaarheid zou ik samenvoegen
>(bruikbaarheid linkt trouwens naar zichzelf).

Juistem. Stefan?

>- Bij de pagina's over doneren misschien een paar donateurs van data
>noemen? Je loopt dan wel het risico op scheve gezichten bij
>organisaties die niet vermeld staan.

Op <http://openstreetmap.nl/doneren-technische-middelen.php> doen we dat 
ook al, dus dat kan het probleem niet zijn. Ik stel voor dat dat 
inderdaad wordt toegevoegd. Met name de aanvulling van AND lijkt me 
interesant om te noemen.

>- Op doneren financieel staat "naast korting voor mij" bij
>lidmaatschap OSMF, grapje?

Haha. Ik ben blij dat tenminste iemand mijn teksten nauwkeurig gelezen 
heeft. Er hoort iets te staan als "naast korting op het jaarlijkse". 

>- Bij de verschillende lijstjes van gebruik nog eens vermelden dat het
>zeker geen complete lijst is.

Ik vond dat zelf lelijk, ik heb daarom onder meer gesproken over 
"voorbeelden" omdat dat mijn inziens impliceert dat er meer is.


-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl>
	OpenStreetMap Nederland <http://openstreetmaps.nl>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100118/b756d069/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list