[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jan 18 22:44:16 GMT 2010


++ 15/01/10 10:47 +0100 - Lambert Carsten:
>Een technisch probleem dat mij opviel bij openstreetmap.nl die niet 
>speelt bij openstreetmaps.nl is dat bij het inzoomen (Ctrl+wiel) van de 
>pagina (dus niet op de kaart zélf in map mode) het venster gedeeltelijk 
>buiten beeld valt onderaan. De scroll balk rechts komt wel tevoorschijn 
[...]

Er zijn nog wel meer issues die op openstreetmap.nl spelen, en niet op 
openstreetmaps.nl, waaronder de compatibiliteit met de verschillende IE 
versies onder Windows. In een van de IE versies wordt bijvoorbeeld de 
kaart in de achtergrond niet geladen, schuift de balk met RSS feeds 
rechts naar de onderkant het beeld uit, hebben sommige van de pagina's 
horizontale en verticale scrollbars (zoals Contact) en werkt de "Toon 
kaart" button niet mooi. Met uitzondering van het tonen de kaart zijn 
dat allemaal geen issues met de code van openstreetmaps.nl. 

En de site is trager. 

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100118/7fd9e17d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list