[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jan 18 22:57:29 GMT 2010


++ 15/01/10 10:47 +0100 - Lambert Carsten:
>Ook van mij heel veel complimenten. Fantastisch werk, overzichtelijk en 
>begrijpelijk. Echt een site om iedereen met een gerust hart naar te 
>verwijzen. 

Nog een ander issue: doordat de content van de openstreetmap.nl in een 
frame is verstopt, is het niet meer mogelijk om naar een bepaalde pagina 
te verwijzen (zoals dat wel mogelijk is op openstreetmaps.nl).

Ik vind dat bijzonder slecht, omdat het gebruikers de mogelijkheid om 
makkelijk naar specifieke informatie te verwijzen ontneemt - en indirect 
een basis van het hele web onderuit schopt. Ik vind deze wijziging 
bijzonder slecht. 

Wat was het idee hier achter?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100118/ed3c0668/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list