[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Tue Jan 19 07:51:41 GMT 2010


++ 19/01/10 00:19 +0100 - Stefan de Konink:
>>> Op 18-01-10 23:57, Rejo Zenger schreef:
>>> Dat niet de hele pagina (inclusief alle tiles) herladen als je op een
>>> willekeurige link klikt. En wat je zegt klopt niet target="_top" en
>>> target="content" werken beide.
>>
>> Ik neem aan dat Rejo bedoeld van buitenaf, je kunt nu niet linken naar
>> bijvoorbeeld de agenda, tenzij je hiermee genoegen neemt:
>>
>> http://www.openstreetmap.nl/content/agenda.html
>
>Op te lossen met Javascript, Rejo's herladen ook.

Hoe heb je dat in gedachten?

Het enige dat ik me kan bedenken dat je bedoeld is dat met Javascript 
gekeken wordt of de pagina die wordt opgevraagd al in het frame van de 
rest van de pagina zit en, indien dat niet het geval is, daar alsnog 
voor zorgt. 

Als je dat bedoeld, lijkt me dat geen goed idee. In de eerste plaats los 
je een probleem (deeplink kan niet meer) op met een workaround en is dat 
probleem ontstaan als workaround voor een ander probleem (tiles herladen 
bij interne navigatie). Dat moet netter kunnen.

Veel belangrijker is dat daarmee slechts de helft van het probleem wordt 
opgelost. Met de content in het frame kun je niet alleen geen deeplinks 
maken, maar ook is de URL voor die deeplink niet meer te vinden zonder 
onhandig te moeten doen. Deze website moet toegangelijk en drempelloos 
voor mensen die niet bekend zijn met OpenStreetMap (en mogelijk geen 
technsche achtergrond hebben). Dat de gebruiker de URI niet meer kan 
overnemen uit de adresbalk vind ik om die reden bijzonder slecht.

>Dat geeft ons nogsteeds geen webmaster...

Yeah, yeah. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100119/d32fb763/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list