[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Tue Jan 19 07:40:20 GMT 2010


++ 19/01/10 00:07 +0100 - Stefan de Konink:
>> Ik vind dat bijzonder slecht, omdat het gebruikers de mogelijkheid om
>> makkelijk naar specifieke informatie te verwijzen ontneemt - en indirect
>> een basis van het hele web onderuit schopt. Ik vind deze wijziging
>> bijzonder slecht.
>>
>> Wat was het idee hier achter?
>
>Dat niet de hele pagina (inclusief alle tiles) herladen als je op een 
>willekeurige link klikt.

Dat hoeft ook niet. Als je een en ander netjes oplost met client side 
caching, hoeven de tiles op de achtergrond niet herladen te worden als 
je op een interne link klinkt. Voor zover ik kan beoordelen is dat nog 
altijd zo bij de versie op bijvoorbeeld openstreetmaps.nl. 

Wat de reden ook is, het is vanuit de eindgebruiker bezien, een 
bijzonder onzalig idee om de content op deze manier weg te werken in de 
site. Dit staat haaks op de site die het moet zijn: toegangelijk en 
drempelloos voor mensen die niet bekend zijn met OpenStreetMap en 
mogelijk geen technische achtergrond hebben.

>En wat je zegt klopt niet target="_top" en target="content" werken 
>beide.

Ik heb de indruk dat je me niet goed begrepen hebt. Ik bedoelde dat het 
op geen handige manier mogelijk is om van elders vandaan te linken naar 
een specifieke pagina, tenzij je genoegen neemt met slechts de content 
in het frame (<http://www.openstreetmap.nl/content/gegevensbronnen.html> 
bijvoorbeeld). 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100119/af4a1788/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list