[OSM-talk-nl] auteursrechten op wegenkaarten - gerechtelijke uitspraak

Vincent Zweije vincent at zweije.nl
Tue May 18 14:14:11 BST 2010


On Tue, May 18, 2010 at 02:29:23PM +0200, Maarten Deen wrote:

|| Conclusie? De opening vind ik een goede samenvatting:
|| 
|| "De maker van een wegenkaart kan alleen dan aanspraak maken op
|| auteursrechtelijke bescherming indien sprake is van een zekere mate
|| van originaliteit en creativiteit, waarop met een ander product wordt
|| voortgeborduurd, dan wel indien een ander product, of één of meer
|| delen daarvan, rechtstreeks van die wegenkaart zijn gekopieerd.
|| 
|| Dus kopieren mag niet. Delen kopiëren mag ook niet. Straatnamen kopiëren
|| mag dus ook niet.

Nee, er staat dat *rechtstreeks* kopiëren niet mag.

Als ik de straatnaam van Google maps aflees, en hem invoer in
OpenStreetMap, is dat geen rechtstreeks kopiëren (denk ik).

Een import van Google maps data zou een rechtstreekse kopie zijn.

En ja, strikt genomen is het begrip rechtstreeks niet gedefinieerd, dus
discussie hierover blijft. Ik neem aan en hoop dat er in andere uitspraken
nog wel aanwijzingen zijn te vinden over wat wel en niet rechtstreeks is.

Ciao.                               Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije at xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 190 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100518/6d0f67fb/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list