[OSM-talk-nl] auteursrechten op wegenkaarten - gerechtelijke uitspraak

Vincent Zweije vincent at zweije.nl
Tue May 18 14:44:35 BST 2010


On Tue, May 18, 2010 at 03:00:54PM +0200, Maarten Deen wrote:

|| Nee, waarom? Daar staat dat topografische gegevens niet auteursrechterlijk
|| beschermd kunnen worden. Dus als de gemeente een straat aanlegt en benoemt,
|| kunnen zij niet claimen dat zij auteursrecht op de ligging van de straat en
|| de naam hebben. Iedereen mag naar die straat gaan, de locatie en naam
|| noteren en die publiceren.
|| Maar dat betekent niet dat de gegevens die iemand verzamelt zomaar
|| gekopieerd mogen worden. Kopieren is iets anders dan zelf produceren.

On Tue, May 18, 2010 at 03:08:28PM +0200, Stefan de Konink wrote:

|| Dat betekent 'geen auteursrecht' wel ;)

Nee, "geen auteursrecht" (als de auteur geen auteursrecht kan doen gelden)
betekent niet dat verzamelde gegevens zomaar gekopieerd mogen worden.

Het betekent dat je het indirekt mag kopiëren (lees: namaken, zelf
produceren), mits het gekopieerde niet origineel/creatief is.

Ciao.                               Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije at xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 190 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100518/e9c6c89d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list