[OSM-talk-nl] auteursrechten op wegenkaarten - gerechtelijke uitspraak

Co Drost | GISwerk cdrost at giswerk.nl
Wed May 19 12:15:46 BST 2010


Beste,

  Leuke discussie maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed waar het over gaat,
anders dan excuses zoeken voor het al dan niet overnemen van gegevens uit
auteursrechtelijk beschermde bronnen. 

  Als ik een engels boek vertaal in het nederlands en afdruk in een ander
lettertype mag dat?

  Als ik een fiets van een ander pak (of die wel of niet op slot staat) en
deze blauw met geel en roze verf mag iedereen er dan mee fietsen? Een fiets
is een fiets en niet als zodanig beschermd. En blauw met geel en roze vindt
ik beste creatief.

  Producten zoals de Top10NL worden uitsluiten onder gebruiksrecht ter
beschikking gesteld met duidelijke restricties ten aanzien van het gebruik.
Het vervormen, in een andere kleur weergeven en verspreiden, past niet
tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt, zoals ook voor de onroute
Fiets en wandelkaarten daar ook netjes afspraken over heeft gemaakt met het
Kadaster. Daarnaast vindt ik het ook niet ethisch hoe je de tekst ook leest.

Met vriendelijke groet,

Co 

More information about the Talk-nl mailing list