[OSM-talk-nl] Boundary / multipolygon

Lennard ldp at xs4all.nl
Fri May 6 19:14:10 BST 2011


On 6-5-2011 19:21, Maarten Deen wrote:
> Wat is het laatste woord over hoe administratieve grenzen in Nederland
> te taggen? Veel grenzen zijn als multipolygon opgebouwd, maar er zijn er
> ook als boundary. Ik meen me te herinneren dat er besloten was om
> multipolygons te gebruiken, maar de wiki [1] spreekt nog altijd van
> boundary.

Ik heb alle gemeentegrenzen ooit allemaal als multipolygon geïmporteerd 
(indirect dus ook provincie- en rijksgrenzen), en alle resterende 
niet-gemeentegrenzen omgezet daarnaartoe. Er zijn echter mensen die 
nieuwe grenzen (voornamelijk woonplaatsen door Eugene) als boundary zijn 
blijven mappen. Kan niet zoveel kwaad, is wel verwarrend, zoals in jouw 
geval nu. Ik zet ze weleens om naar multipolygon, als ik toch in de 
buurt aan grenzen knutsel.

Daarnaast is er soms een enkeling die ze juist weer omzet naar 
type=boundary en verder niets.

> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Nederland_AdministratieveGrenzen>

Waar zie jij dan type=boundary op die pagina? Het enige dat er staat* is 
boundary=administrative en dat is correct, ook voor relaties met 
type=multipolygon.

* Stond.

-- 
Lennard
More information about the Talk-nl mailing list