[OSM-talk-nl] androiden

Martien Scheepens martien at fmf.nl
Sun May 8 20:36:13 BST 2011


Hey Robert,

Je staat niet alleen met je probleem:
http://josm.openstreetmap.de/ticket/5805

Groeten,

Martien


2011/5/8 Robert Elsenaar <robert at elsenaar.info>

> Wat mij alleen nog niet lukt is een geluidsbestand (.gpp) binnen JOSm af te
> spelen.
> Heb jij (jullie) daar ook mee geworsteld of sta ik daar alleen in?
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20110508/5b1102bc/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list