[OSM-talk-nl] Betr: Re: Uiterlijk van de kaart

Frank Steggink steggink at steggink.org
Fri May 13 17:27:15 BST 2011


Ik geloof dat de OpenCycleMap ook SRTM gebruikt, evt. aangevuld voor de 
gaten en boven 60 graden NB.

De resolutie van de EEA DEM is 10x zo laag. Deze is 1x1 km, terwijl de 
versie van SRTM die publiek toegankelijk is een resolutie heeft van 3 
arcseconds. In Nederland komt dat overeen met ca. 57x92.5 meter.

Er is nog een andere DEM, namelijk de Aster GDEM [1], die claimt een 
resolutie te hebben van 30x30 meter, maar de data zit vol met 
onvolkomenheden. Er zit ook een grote verticale afwijking in, van min. 
10 meter. Arnhem ligt volgens die DEM op zeeniveau ;)

Groeten,

Frank

[1] http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/


On 11-05-13 04:33 PM, Martijn van Exel wrote:
> Ik meen me te herinneren dat dat ook SRTM is..?
>
> Er is er ook 1 van de EEA, weet niet of die compatible is met OSM qua 
> licentie:
>
> http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/digital-elevation-model-of-europe
>
> Ziet er trouwens ook niet gedetailleerder uit dan SRTM.
>
> Martijn
>
> 2011/5/13 <dbussche at goudappel.nl <mailto:dbussche at goudappel.nl>>
>
>   Ik zie nu pas dat er inderdaad hoogtelijnen op de kaart staan.
>   Weet iemand wat de oorspronkelijke bron is van de hoogtedata en of
>   die in de osm-planetfile is ingelezen of bij het renderen extern
>   opgehaald wordt?
>   Wij gebruiken namelijk voor de fietsrouteplanner AHN-hoogtedata
>   voor de zuidelijke provincies maar hebben bij het landelijk gaan
>   hoogtedata onder een vrije licentie nodig. Op dit moment niets
>   beters gevonden dan SRTM, maar wat ik op openstreetmap.org
>   <http://openstreetmap.org> qua hoogtelijnen zie is veel beter.
>
>   Groeten,
>   Dirk Bussche
>
>   _______________________________________________
>   Talk-nl mailing list
>   Talk-nl at openstreetmap.org <mailto:Talk-nl at openstreetmap.org>
>   http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>
>
>
> -- 
> Martijn van Exel
> http://about.me/mvexel
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
More information about the Talk-nl mailing list