[OSM-talk-nl] Uiterlijk van de kaart

Martijn van Exel martijn at geodan.nl
Tue May 17 09:06:33 BST 2011


On 5/17/11 12:10 AM, Cartinus wrote:
> On Monday 16 May 2011 21:17:29 Robert Elsenaar wrote:
>> En toch is het jammer dat er ook binnen OSM net als binnen de gehele IT zo
>> weinig mensen zijn die de techniek en de functionaliteit omhelzen.
>
> We kijken heel erg naar de functionaliteit binnen OSM. Het probleem voor jou
> is alleen dat jij niet begrepen hebt wie de doelgroep is. De doelgroep voor
> OSM is niet de eindgebruikers, de doelgroep zijn ontwikkelaars (in de ruimste
> zin van het woord).
>

OSM heeft niet één doelgroep, zoals Lennard ook al zegt. Iedereen kan 
ervan maken wat hij wil, mits er openheid en transparantie is. Die 
openheid en transparantie wordt volgens mij gevoed door mensen die niet 
zo'n vooringenomenheid hebben ten aanzien van de doelgroep. Daardoor 
ontstaat ruimte voor juist heel specifieke mooie toepassingen, zoals
http://buildingequalsyes.spum.org/id/2147508236 (kwam net langs op talk).

-- 
Martijn van Exel
Senior Researcher
-------------------------------------
Geodan S&R
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam (NL)
-------------------------------------
Tel: +31 (0)20 - 5711 318
Fax: +31 (0)20 - 5711 333
-------------------------------------
E-mail: martijn at geodan.nl
Website: www.geodan.nl
KvK-nummer: 33 247475
Disclaimer: www.geodan.nl/disclaimer
-------------------------------------
More information about the Talk-nl mailing list