[OSM-talk-nl] Uiterlijk van de kaart

Robert Elsenaar robert at elsenaar.info
Tue May 17 20:14:36 BST 2011


Toch kijken we in deze draad niet vergenoeg.

Cartinus had een goed voorbeeld om mijn bedoeling duidelijk te maken.

Het Fordje (ben trouwens zelf groot Ford-fan. ;) ) en de Varta Accu.
Natuurlijk klaagt niet de autobezitter bij Varta maar de directeur van Ford. 
En de directeur van Ford klaagt weer omdat zijn dealer netwerkt klaagt en de 
dealer netwerk klaagt omdat de autobezitters morren en dreigen andere merken 
te kopen.
Wat Varta niet wil hebben is dat Ford kiest voor andere accu's omdat de 
klanten anders weglopen. Varta maakt met haar accu's niet de Ford dealer 
blij, noch zijn dealer netwerk. Nee, Varta kijkt naar de wensen van de 
autobezitters en overlegt met Ford hoe ze samen een goed product kunnen 
maken.

Nu terug naar OSM. Het eerste wat ik wil vaststellen dat OSM geen 
commerciële instelling is zoals Varta, maar er zijn wel leringen te trekken 
uit het bovenstaande voorbeeld. Als we het vergelijk doortrekken dan zijn de 
accu's gelijk aan de OSM data. Een halffabricaat. Ford staat voorbeeld voor 
de ontwikkelaars die met de data iets moois maken. Het Dealer netwerk staat 
voor de commerciële kant van de OSM klanten zoals Goudappel en consorten. En 
de gebruikers van de prachtige websites en van de geweldige OSM Garmin 
kaarten zijn  te vergelijken met de autobezitters.

Uit deze vergelijk concludeer ik dat wij als makers van OSM data ons moeten 
realiseren dat we alleen weten hoe we een goed product kunnen maken wanneer 
we ons verdiepen in de wensen van de kaartgebruikers. Data moet alles 
bevatten die de kaartgebruikers willen hebben. En dat doen we samen met de 
kaartmakers.
Maar als we even verder kijken is de Kaartontwikkelaar ook een veel 
bepalende klant. Wanneer we de data niet op een manier aanbieden zodat de 
ontwikkelaar op een kostenpositieve (makkelijk dus) manier de kaart kan 
maken, zal hij binnenkort kiezen voor een andere leverancier.
Verder is er nog een ander fenomeen. Zoals vaak is aangehaald vragen we ons 
vaak af waarom er zo weinig Mappers actief blijven en waarom er zo velen na 
korte tijd afhaken.
Ik denk dat het ligt aan een wat introverte houding van onze community. 
Natuurlijk heb ik het tegen niemand persoonlijk, maar heb ik het over de 
community. PR en marketing is niet favoriet.
Ik denk echter dat juist een flitsende site op openstreetmap.nl, 
openfietskaart.nl, openwandelkaart.nl en veel andere producten van onze 
eigen hand er voor zorgen dat er heel veel meer data vastgelegd wordt dan op 
dit moment. de sites vormen de motivatie voor toekomstige mappers om zich 
bij ons aan te sluiten en worden nieuwe Ontwikkelaars geënthousiasmeerd om 
OSM data te gebruiken.

Boodschap van mij is daarom: Laten we minder kijken naar de data op zich, 
maar meer naar de markt van de datagebruikers. Verder moeten we de markt met 
trots laten zien wat er kan met onze data en onze tools. Er is maar 1 ding 
al te waar: Je weet pas dat je een goed product hebt wanneer je het zelf 
gebruikt en desondanks heel tevreden bent. Dus mensen als Ligfietser, 
Lambertus en bouwers van onze websites hebben de sleutel van het OSM succes 
in handen.

groet
Robert

-----Oorspronkelijk bericht----- 
From: Martijn van Exel
Sent: Tuesday, May 17, 2011 5:50 PM
To: OpenStreetMap NL discussion list
Subject: Re: [OSM-talk-nl] Uiterlijk van de kaart

2011/5/17 Cartinus <cartinus at xs4all.nl>:
> On Tuesday 17 May 2011 10:06:33 Martijn van Exel wrote:
>> On 5/17/11 12:10 AM, Cartinus wrote:
>> > On Monday 16 May 2011 21:17:29 Robert Elsenaar wrote:
>> >> En toch is het jammer dat er ook binnen OSM net als binnen de gehele 
>> >> IT
>> >> zo weinig mensen zijn die de techniek en de functionaliteit omhelzen.
>> >
>> > We kijken heel erg naar de functionaliteit binnen OSM. Het probleem 
>> > voor
>> > jou is alleen dat jij niet begrepen hebt wie de doelgroep is. De
>> > doelgroep voor OSM is niet de eindgebruikers, de doelgroep zijn
>> > ontwikkelaars (in de ruimste zin van het woord).
>>
>> OSM heeft niet één doelgroep, zoals Lennard ook al zegt. Iedereen kan
>> ervan maken wat hij wil, mits er openheid en transparantie is. Die
>> openheid en transparantie wordt volgens mij gevoed door mensen die niet
>> zo'n vooringenomenheid hebben ten aanzien van de doelgroep. Daardoor
>> ontstaat ruimte voor juist heel specifieke mooie toepassingen, zoals
>> http://buildingequalsyes.spum.org/id/2147508236 (kwam net langs op talk).
>
> Je geeft me met dit voorbeeld precies gelijk.
>
> Er is een developer en die heeft OSM data, een webserver, een
> renderingsprogramma, etc. gebruikt om een mooi eindproduct te maken.
>
> Zou een willekeurig persoon die je van de straat plukt dat ook kunnen?
> Hoogstwaarschijnlijk niet.

Het gaat mij niet om gelijk hebben of krijgen. Wel om een vrij, open
en transparant OSM. Waardoor wordt deze developer gemotiveerd - en
andere devs die met OSM-data werken? Ik weet dat niet precies.
Sommigen misschien puur en alleen door de data, anderen doordat er een
klant komt met een lijstje wensen, weer anderen omdat ze mooie dingen
willen maken en laten zien. OSM-gebaseerde producten zoals deze geven
aan hoeveel doelen je kunt dienen - en dus hoeveel doelgroepen ermee
gediend kunnen zijn. Te zeggen dat het allemaal om developers gaat is
voor mij een onnodige inperking die een hokjesgeest in de hand werkt
die ten koste gaat van openheid en transparantie.
-- 
Martijn van Exel
http://about.me/mvexel

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst ingevoegd door Panda GP 2011:

Als het hier gaat om een ongevraagde e-mail (SPAM), klik dan op de volgende 
link om de e-mail te herclasseren: 
http://localhost:6083/Panda?ID=pav_5860&SPAM=true&path=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Panda%20Security\Panda%20Global%20Protection%202011\AntiSpam
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

More information about the Talk-nl mailing list