[OSM-talk-nl] Betr: Re: Fietsinventarisatie Amsterdam

dbussche at goudappel.nl dbussche at goudappel.nl
Fri May 20 08:47:55 BST 2011


Beste,

nog eens voor de duidelijkheid omdat de meesten niet het hele document door willen nemen.
Wij houden voor de fietsinventarisatie natuurlijk waar mogelijk bestaande tags aan.
Soms hebben we een keuze gemaakt uit meerdere mogelijkheden hetzelfde te beschrijven.
Voorbeeld: onverplichte fietspad. Deze taggen wij met duty_of_use=no. Mochten er al andere tags op staan zoals official=no, dan zullen wij die niet aanraken maar wel duty_of_use = no toevoegen.
Voor het typisch Duits-Nederlands fenomeen fietssuggestiestrook bestaat nog geen algemeen geaccepteerde tag Het lijkt ons verkeerd die als cycleway=lane te taggen want dat is het gewoon niet (autos mogen er zelfs op parkeren). 
Wij hebben ervoor gekozen fietssuggestiestroken te taggen als cycleway = shared_lane zoals het al bestaande proposal op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features#Proposed_features_-_Cycleway
Openbare verlichting kun je taggen alt lit:yes of lit:no. Vele fietspaden hebben zelf geen verlichting maar worden indirect vanuit de naastliggende weg verlicht. 
In dit geval taggen wij ook lit:yes (omdat er functioneel gezien licht is) maar voegen ter verduidelijking toe lit:indirect=yes.

Groeten,

   Dirk

---------------------------------------
Dirk Bussche
Senior Adviseur Geografische Toepassingen

Goudappel Coffeng BV
Snipperlingsdijk 4
Postbus 161
7400 AD Deventer
The Netherlands

t +31 (0)570 666 830
f +31 (0)570 666 888
i http://www.goudappel.nl
aanwezig op kantoor: maandag, dinsdag en woensdag

Goudappel Coffeng is gevestigd in Deventer, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Amsterdam


-----Martijn van Exel <m op rtijn.org> schreef: ----- 
Aan: OpenStreetMap NL discussion list <talk-nl op openstreetmap.org>
Van: Martijn van Exel <m op rtijn.org>
Datum: 05/20/2011 09:23AM
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Fietsinventarisatie Amsterdam

Dirk,

2011/5/20  <dbussche op goudappel.nl>:
> Beste OSMers,
[..]
> De ontstaande data wordt door ons dubbel gelicenseerd en mag door de gemeente Amsterdam zonder beperkingen, en verder door iedereen onder de CC-BY-SA (ja, we moeten nog over naar de nieuwe licentie...) gebruikt worden.
> Voor wie dit interessant vindt: we hebben de interne handleiding voor het invoeren in JOSM op http://osm.goudmap.info/amsterdam gezet.
> Graag zou ik een pagina aanmaken op wiki.openstreetmap.org waar ik het volgende beschrijf:
> - wat is nodig om zinvol routes te kunnen plannen voor de fiets
> - welke regio's zijn al door ons onder handen genomen (met uitnodiging dat vrijwilligers inschrijven om ontbrekende regio's te doen)
> - aanbevelingen voor te gebruiken tags
> - links van draaiende fietsrouteplanners
> - beschrijving onze api om osm-fietsroutes uit je eigen app (web of mobiel) te laten bepalen
> Zijn daar regels voor of mag ik zomaar een wiki-pagina aanmaken en verlinken?

Klinkt als een mooi project! Waar haal je die veldwerkers vandaan?
Hebben zij al ervaring met mappen?
Bij het maken van de wikipagina zou ik letten op
* voorkomen van dubbele info t.o.v. bestaande pagina's
* linken vanaf relevante pagina's (bijv. Amsterdam)
* kijk naar vergelijkbare projecten (als die er zijn) voor een
template voor de pagina. Kan er zo geen verzinnen.
Hier lijkt me ook wel Amsterdam-OSM-Goudappel PR-muziek in te zitten trouwens!

Martijn
-- 
Martijn van Exel
http://about.me/mvexel

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl op openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


More information about the Talk-nl mailing list