[OSM-talk-nl] Betr: Re: Fietsinventarisatie Amsterdam

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri May 20 09:10:12 BST 2011


 On Fri, 20 May 2011 09:47:55 +0200, dbussche at goudappel.nl wrote:

> nog eens voor de duidelijkheid omdat de meesten niet het hele
> document door willen nemen.
> Wij houden voor de fietsinventarisatie natuurlijk waar mogelijk
> bestaande tags aan.
> Soms hebben we een keuze gemaakt uit meerdere mogelijkheden hetzelfde
> te beschrijven.
> Voorbeeld: onverplichte fietspad. Deze taggen wij met duty_of_use=no.

 Heeft dat nut in een routeplanner? Een planner routeert over de kortste 
 weg, en of een fietspad nu verplicht is of niet maakt verder niet uit.
 Mijn insteek is ook dat (verplichte) fietspaden die aanliggend aan 
 wegen zijn niet noodzakelijk gemapt hoeven te worden. Of een 
 routeplanner nu over een weg of over een aanliggend fietspad routeert, 
 een fietser die in die situatie komt begrijp uiteraard dat hij over het 
 fietspad moet gaan.
 Het enige voordeel is dat als een fietspad iets verder van de weg gaat 
 en je met je navigatieapparaat aan het fietsen bent deze nauwkeuriger de 
 weg kan volgen.

> Mochten er al andere tags op staan zoals official=no, dan zullen wij
> die niet aanraken maar wel duty_of_use = no toevoegen.
> Voor het typisch Duits-Nederlands fenomeen fietssuggestiestrook
> bestaat nog geen algemeen geaccepteerde tag Het lijkt ons verkeerd 
> die
> als cycleway=lane te taggen want dat is het gewoon niet (autos mogen
> er zelfs op parkeren).

 Ik zie zelf eigenlijk ook niet het nut om fietssuggestiestroken te 
 mappen. Uiteraard zul je wel eenrichtingsverkeren waar de fietsers twee 
 richtingen op mogen willen taggen, maar een gewone weg met aan 
 weerszijden fietssuggestiestroken? Waarom?
 Bedenk je ook dat die op vrijwel elke 50 en 60km weg gelegd worden.

 Wat wel belangrijk is:
 - doorsteekjes voor fietsers
 - eenrichtingsverkeren die niet voor fietsers gelden
 - verboden voor fietsers

 Groeten,
 Maarten
More information about the Talk-nl mailing list